Projekt rodinného domu

Tiež snívate o vlastnom rodinnom dome so záhradou, kde spokojne grilujete s kamarátmi alebo veselo pobehujú deti so psom? Váš sen sa môže ľahko premeniť na skutočnosť. Naša spoločnosť sa zaoberá kompletným návrhom rodinných domov. Viem vám kompletne navrhnúť dom podľa vašich predstáv.

Všetko začína kúpou stavebného pozemku, na ktorom chcete výstavbu realizovať. Nasleduje vypracovanie projektu, do ktorého už premietnete vaše konkrétne predstavy. Mám už dlhoročné skúsenosti, preto viem zakomponovať do projektu všetky vaše predstavy s patričným usmernením. Potom prebieha povoľovací proces, počas ktorého už bežia prípravy na samotnú realizáciu a za tým nasleduje samotná realizácia, ktorú zakončí kolaudácia. Jednotlivé body vám konkrétne popíšem ďalej.

Stavebný pozemok

Je nesmierne dôležité, aby ste si pred kúpou pozemku boli istí, že sú k nemu privedené inžinierske siete a vedie k nemu verejná komunikácia. Mnoho informácií je možné zistiť priamo z katastra nehnuteľností. Dôležité je, aby na pozemku nebolo vecné bremeno alebo nebol v blokácii niektorou z bank.

Ďalej vás určite bude zaujímať dostupnosť do danej lokality, jej občianska vybavenosť, či sú blízko lekári, škôlka, škola, obchody atď. Skrátka, aby ste boli o mieste presvedčení a vedeli všetky detaily, aby vás pri stavbe alebo samotnom užívaní nič neprekvapilo.

Dôležité je poznať regulatívy daného územia, aby ste vedeli svoje sny a predstavy zhmotniť a tak isto aby ste vedeli predvídať pohyb a zástavbu vo svojom okolí. Neprekvapí vás vysoký dom u susedov, alebo intenzívna premávka na ulici.

Projekt rodinného domu

Sú dve možnosti:

1. Hotový – katalógový projekt

Tu je výhoda rýchlejšieho dodania a na oko sa zdá, že je to aj lacnejšie. Projekt ale nebýva kompletný, neobsahuje osadenie na konkrétnom pozemku, pripojenie na inžinierske siete a iné špecifické hodnotenia pre danú konkrétnu lokalitu. Tieto časti dokumentácie si musia dať niekomu dopracovať, samozrejme za odplatu. Nevýhoda je, že projekt nemusí celkom vyhovovať vaším predstavám a v budúcnosti môžete zistiť, že vám rozloženie domu nevyhovuje. Preto sa na začiatku nevyplatí príliš šetriť. Ušetriť môžete napr. výberom lacnejšieho materiálu, vybavením, technológiou alebo doplnkami.

2. Projekt na mieru od architekta

Na vypracovanie projektu budete nejaký čas čakať, ale vyčkať sa podľa mňa vyplatí. Predsa len sa jedná o dom, v ktorom budete bývať mnoho rokov, preto by mal spĺňať všetky vaše požiadavky a očakávania. S architektom môžete po celý čas riešiť aj tie najmenšie detaily a byť s ním v kontakte, čo vám pomôže pri mnohých rozhodnutiach. Architekt by sa mal vedieť naladiť na vaše potreby a mal by detailne vedieť, čo je pre vás dôležité a na čo sa má zamerať. Na pravidelných konzultáciách by ste mu mali otvorene predstaviť vaše požiadavky a predstavy, na základe ktorých vám pripraví návrhy podľa vašej konkrétnej dohody.

Potrebné povolenie

Ak sa vám podarilo dotiahnuť projekt do úspešného konca, sú na rade nutné povolenia, bez ktorých sa pred stavbou rodinného domu nezaobídete. Povolenie si viete vybehať na úradoch sám, alebo tým viete poveriť osobu pohybujúcu sa v danom prostredí. Bude vás to stáť peniaze, ale ušetríte si svoj čas a nervy. Povoľovací proces je v princípe všade rovnaký, rozdiely sú len v drobnostiach a špecifikách tej ktorej lokality. Nový stavebný zákon má celý proces zjednodušiť a hlavne urýchliť. Na to si ale musíme ešte počkať.

Realizácia stavby

Keď máte právoplatné rozhodnutie pre povolenie stavby, môžete sa pustiť do samotnej  realizácie stavby. Tu máte opäť niekoľko možností ako zrealizovať projekt.

1. Stavba svojpomocne

Na dom máte obmedzené financie a nemôžete si dovoliť stavebnú firmu, ktorá vám postaví dom na kľúč? V tom prípade vám neostáva nič iné, len si dom stavať svojpomocne. Výhodou je, že máte celý čas stavbu pod kontrolou, manažujete si všetky práce, dodávky a nákup materiálu. Máte priebežne prehľad o stave vašich financií. Má to ale aj svoje nevýhody. Pohltí vám to neskutočné množstvo času a môže sa vám čas výstavby natiahnuť na omnoho dlhší čas. Pri stavbe treba dokonale zladiť množstvo detailov a zvládnuť načasovanie.

2. Stavba na kľúč

Keď sa rozhodnete pre stavebnú firmu, je dôležité dbať na jej výber. Malo by vás zaujímať, ako dlho je firma na trhu, aké má referencie a opýtať sa v okolí, či už má s ňou niekto osobné skúsenosti. Ďalším zdrojom informácií pre vás môžu byť projekty, ktoré už firma realizovala. Oslovte niekoľko firiem a nechajte si urobiť rozpočet stavby. Nespoliehajte sa na najnižšiu cenu, ale skutočne si dajte pozor na referencie a výsledky danej firmy.

Samotná realizácia

Stavba je v procese. Či už si ju staviate svojpomocne alebo ju realizuje stavebná firma, nezaobídete sa bez stavebného dozoru. Ten dohliada na to, že sú splnené technické normy, pracovné postupy, vhodne použité materiály a kvalitne odvedená práca. Stavebný dozor je odborne spôsobilá osoba, ktorá má oprávnenie na výkon tejto funkcie a riadi sa projektovou dokumentáciou. Počas realizácie je vedený stavebný denník v ktorom sa popisujú vykonané práce. K realizácii môže byť prizvaný aj samotný projektant na vykonanie autorského dozoru.

Kolaudácia

Rodinný dom sa vám podarilo postaviť a teraz je na čase ho skolaudovať. Kolaudácia sa musí uskutočniť pred samotným užívaním stavby. Je to vlastne povolenie na užívanie stavby.

Opäť projekt stavby

A tu sa dostávame na začiatok ku samotnému projektu stavby. V každej fáze stavebného zámeru sa opierame o projekt stavby. Pri povolení, pri realizácii, pri kolaudácii. Pre hladký priebeh všetkých fáz potrebujete kvalitný projekt. Preto mu treba venovať dostatok času a neuponáhľať sa. Treba premyslieť všetky detaily, navrhnúť si rozmiestnenie zariaďovacích predmetov v kúpeľniach, zariadení v kuchyni, prípadne iných zariadení v dome. Potom pri realizácii nebudeme sekať viac krát drážky, prípadne prerábať rozvody. Vieme si nakúpiť presnejšie potrebný materiál, prípadne si vieme dať vyrobiť niektoré výrobky v dostatočnom časovom predstihu. Všetko sa to odvíja od dobrého projektu a dodržiavania projektu na stavbe. Ak podceníte projekt na začiatku, určite vás to dobehne počas realizácie, alebo pri kolaudácii. Pri kolaudácii sa predkladá projekt skutočného vyhotovenia stavby, takže ak na začiatku použijete na rýchlo zhotovený, nepremyslený projekt, na konci budete pracovať na ďalšom, ktorý zohľadní vykonané zmeny a samozrejme bude za odplatu.