Služby / Energetika

Energetický
posudok stavby

Energetický posudok je spôsob, ako ušetriť peniaze za spotrebovanú energiu. Dáva návod, ako v postupných krokoch ušetriť náklady za energiu a ako spotrebu energie znížiť.

Práca v oblasti energetiky

Ponúkam Vám vypracovanie energetických posudkov bytových, nebytových, školských, zdravotníckych, kultúrnych a sociálnych zariadení pre všetkých, ktorí predkladajú projekty s dopadom na úsporu energie a zníženie produkcie emisií:
  • návrh skladby obvodového plášťa budovy,
  • návrh hrúbky tepelnej izolácie pri zateplení budov,
  • riešenie tepelných mostov v kritických miestach objektu,
  • energetický posudok pre stavebné povolenie.