Vitajte!

Projekčno
inžinierske práce

Ing. Martin JUREČKA
projektant

Poskytujem komplexné služby v oblasti projektovej a inžinierskej činnosti, a to od pomoci pri výbere a získaní vhodnej lokality pre výstavbu, vypracovania štúdie pre zamýšľané stavebné dielo s komplexným vyhodnotením výhodnosti vybraných návrhov, cez komplexné spracovanie projektovej dokumentácie až po vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby.

Martin Jurečka

Ponúkam Vám služby z oblastí:

Projekčná činnosť

Dokumentácia

  • projekt pre územné konanie
  • projekt pre stavebné povolenie
  • projekt pre realizáciu stavby