Projekčno inžinierske práce

 

Energetický posudok stavby

  • Ponúkam vám vypracovanie energetických posudkov bytových, nebytových, školských, zdravotníckych, kultúrnych a sociálnych zariadení pre všetkých, ktorí predkladajú projekty s dopadom na úsporu energie a zníženie produkcie emisií.
  • Energetický posudok je spôsob, ako ušetriť peniaze za spotrebovanú energiu.
  • Energetický posudok dáva návod, ako v postupných krokoch ušetriť náklady za energiu a ako spotrebu energie znížiť.
  • Energetický posudok sa týka všetkých druhov energie: tepla, chladu, elektrickej energie, vody a vzduchu.

Práca v oblasti energetiky:

  • Návrh skladby obvodového plášťa budovy.
  • Návrh hrúbky tepelnej izolácie pri zateplení budov.
  • Riešenie tepelných mostov v kritických miestach objektu.
  • Energetický posudok pre stavebné povolenie.

126268
© 2010 All rights reserved. Created by Mintendo